Content Image

Content Image

Gradul de civilizaţie al unui oraş este dat, printre altele, şi de nivelul de iluminare al strãzilor şi bulevardelor sale pe timpul nopţii. De asemenea, punerea în valoare a unor clãdiri sau monumente istorice se poate face prin realizarea aşa-numitelor iluminate arhitecturale.
În dorinţa de a rãspunde acestor necesitãţi, de-a lungul timpului  firma noastra şi-a format specialişti şi s-a dotat corespunzãtor, astfel încât In prezent executã toatã gama de lucrãri legate de realizarea unei instalaţii moderne de iluminat public:
– canalizãri electrice subterane pentru alimentarea cu energie electricã a corpurilor de iluminat;
– confecţionarea şi montarea stâlpilor metalici de iluminat public;
– montarea corpurilor de iluminat pentru necesitãţi stradale sau pentru realizarea unui iluminat special;
– execuţia instalaţiilor de iluminat pentru monumente istorice, sedii de societãţi comerciale, clãdiri administrative, etc.